Warning: A non-numeric value encountered in /home/chuv/centrduma.org.ua/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
Select Page

В умовах воєнної агресії, розв’язаної росією проти України, багато хто вважає, що питання протидії торгівлі людьми сьогодні «не на часі». Однак слід пам’ятати, що й під час війни ризик того, що злочинці захочуть скористатися вразливістю та розгубленістю українців, зокрема, переселенців і біженців, на жаль, є високим.

Тому висновки й рекомендації, до яких експерти Харківської міської організації Міжнародної організації «Жіноча громада» у співпраці з правниками ГО «Центр правових та політичних досліджень «ДУМА» дійшли за підсумками моніторингу виконання регіональних програм/планів дій та виділення заявленого фінансування у сфері протидії торгівлі людьми у Харківській області за другу половину 2020 року і 2021 рік, можуть бути нагальними і зараз.

Висновки:

1. У Харківській області питання протидії торгівлі людьми включені до Програм соціального захисту міських територіальних громад Харкова, Куп’янська, Люботина, Краснограда, Чугуєва, Ізюма, Лозової, Змійова, Мерефи, Барвінкового. Перелік заходів з протидії торгівлі людьми включений у Програми міста Харкова, Куп’янська, Чугуєва, а міста Первомайський, Люботин, Лозова, Ізюм, Дергачі і Мерефа кожен рік розробляють і затверджують окремі плани заходів з протидії торгівлі людьми.

У селищних територіальних громадах питання протидії торгівлі людьми включені до Програм соціального захисту територіальних громад Золочіва, Пісочина, Солоніцівки, Нової Водолаги, і Краснокутська. Плани заходів з протидії торгівлі людьми мають Золочівська, Пісочинська і Нововодолазька ТГ.

Що стосується Програм соціального захисту населення семи районів Харківської області, то у 2020 році заходи з протидії торгівлі людьми проводились за старими програмами, які були сформовані і затверджені до укрупнення районів.

З 2021 року діють програми соціального захисту у Лозівському і Богодухівському районі.

Треба зауважити, що Програми не спеціалізовані, а стосуються кількох пов’язаних між собою проблем соціального захисту, часто заходи з попередження торгівлі людьми плутаються із загальною правопросвітницькою роботою з прав людини, загальнолюдські цінності та попередження насильства, що не завжди є цілеспрямованою роботою з попередження сучасних форм рабства.

Всі програми та плани не мають очікуваних результатів та індикаторів їх досягнення. В той же час дослідження програм соціального захисту (наприклад, у місті Люботин) показує, що навички підготовки стратегічних документів із результатами та індикаторами у місцевих чиновників є. На жаль, до теми попередження торгівлі людьми вони не були задіяні.

2. В усіх районах області, міських і селищних територіальних громадах створені Координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Треба відмітити, що засідання Координаційних рад у 2020 і 2021 роках проводились нерегулярно, що пов’язано з епідемічними вимогами епідемії Covid-19.

3. Наказами голів районних державних адміністрацій назначені відповідальні за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Відповідальні фахівці, працівники районних управлінь соціального захисту населення, постійно отримують консультативну підтримку експертів громадських організацій і у 2021 році взяли участь у двох інформаційних семінарах. Навчання проводили експерти Харківської організації «Жіноча громада» в режимі Zoom-конференції за пропозицією Коаліції громадських організацій, що діють в галузі протидії торгівлі людьми і Національної соціальної сервісної служби.

4. Заходи з попередження торгівлі людьми у 2020 мали фінансування з бюджетів Ізюмського району, міст Чугуєва і Лозової. У 2021 році на проведення інформаційних кампаній були витрачені кошти з бюджетів міст Харкова, Чугуєва, Лозової Мерефи й селища Пісочин. В інших територіальних громадах і районах області зазначено, що заходи не потребують фінансування. Вочевидь вони фінансуються з інших програм або використовуються інші ресурси та, за звичай, ентузіазмом вчителів та соціальних працівників. Не виключається й залучення корупційних схем. Так зазначається, що місто видало листівки з теми протидії торгівлі людьми, однак без грошей це зробити не можливо. Варто зауважити, що у 2020 і 2021 роках мали місце труднощі місцевого бюджету, пов’язані з карантинними обмеженнями по статтях, що передбачають фінансування виплат заробітної плати, зокрема медичним працівникам, відповідно в такій ситуації виділення коштів на будь-які інформаційно-просвітницькі заходи не є можливим. Варто зауважити, що кошти у сумі 5800 грн, закладені у бюджеті Харківської області на проведення заходів з протидії торгівлі людьми у 2020 році, не були використані.

5. Лише у місті Лозова працює тематична гаряча лінія, на теренах області працює обласна комунальна установа «Кризовий соціальний центр для жінок», який має структурний підрозділ — притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми. Заклад знаходиться у віддаленому районі області. В місті Харкові і в інших містах області немає притулку або іншого закладу для постраждалих осіб, які отримали статус ПТЛ.

6. Виявлено розбіжності між даними, наданими у відповідь на інформаційні запити, та інформацією, що озвучувалась під час телефонних контактів і робочих зустрічей онлайн різними місцевими відомствами. Це свідчить про недостатню кооперацію та співпрацю різних відомств щодо проблеми, відсутність обміну інформацією, а, відповідно, знижує ефективність профілактичної роботи.

Помітно, що інформаційно-просвітницька робота, як і в минулі роки, спрямована переважно на шкільну молодь та студентів. Однак у 2020 – 2021 рр. в Ізюмському, Богодухівському, Красноградському і Харківському районах, в більшості міських і селищних територіальних громад значна увага приділялась превентивній роботі з незайнятими особами. Інформаційні семінари проводились в районних і міськрайонних центрах зайнятості. Інформацію про проведення інформаційно-консультативних семінарів для ВПО надали лише Куп’янська РДА і місто Красноград. З уточнюючих бесід під час телефонного спілкування з відповідальними особами управлінь соціального захисту РДА помітно, що така робота ведеться, але не є пріоритетною.

Треба відмітити недостатній рівень залучення поліції до взаємодії у профілактичній роботі. Також помітно, що замала співпраця з місцевими громадськими організаціями. Так їм не відведено роль у жодному з планів та програм. Але це й очевидне поле для посилення своєї активності для самих організацій.

7. Що стосується виявлення осіб, постраждалих ід торгівлі людьми – мешканців Харківської області, то треба відмітити збільшення кількості звернень щодо отримання статусу до відповідальних структур як обласного, так і районного рівня. У 2020 році кілька потерпілих осіб(чоловіки) були спрямовані правоохоронними органами і беруть участь у кримінальній справі по ст.149 (форма торгівлі людьми – трудова експлуатація). Останнє свідчить про ефективність інформаційних кампаній і превентивної роботи з клієнтами Центрів зайнятості.

8. У 2020 і 2021 роках в Харківській області на ефективність діяльності з протидії торгівлі людьми і планування роботи протягом 2021 – 2025 рр. впливали наступні фактори:

•          прогалини у законодавстві України: не внесені зміни і доповнення у Закон України «Про протидію торгівлі людьми» що враховують результати проведення адміністративно-територіальної реформи;

•          не затверджена Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

•          плинність адміністративно–територіальної реформи (створення ТГ і укрупнення районів області);

•          місцеві вибори 25 жовтня 2020 року;

•          процес реформування соціальної служби: створення Національної соціальної сервісної служби України і невизначеність розмежування функцій між Департаментом соціального захисту населення, районними і міськими управліннями соціального захисту та територіальними структурами Національної соціальної сервісної служби;

•          впровадження в Україні адаптивного карантину Covid-19.

Всі робочі зустрічі і консультації в ході виконання дослідження були проведені з дотриманням соціального дистанціювання, вимог до кількості учасників і наявності засобів захисту.

Рекомендації:

1. У зв’язку з тим, що питання розроблення та прийняття програми/плану дій з протидії торгівлі людьми на рівні Харківської області буде розглянуто після затвердження Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2025 року пропонуємо створити і затвердити Плани заходів з протидії торгівлі людьми на 2022 рік у відповідності до Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

2. Міським і селищним радам створити власні плани або програми роботи з попередження торгівлі людьми на 2022 рік, взявши за основу програми або плани заходів міста Лозова чи міста Куп’янськ (у місті Лозова план заходів з протидії торгівлі людьми прийнятий на 2022 рік).

3. Ставити в програмах та планах реальні та конкретні цілі, пов’язані із попередженням торгівлі людьми, поінформованості вразливих груп про це явище, формування навичок безпечного працевлаштування, зменшення неврегульованої міграції, небезпек внутрішньої міграції, надання допомоги постраждалим особам. Включити в плани та програми конкретні результати їх виконання та індикатори їх досягнення. Запланувати роботу з різними цільовими групам, зокрема з ВПО, незайнятими особами, військовослужбовцями тощо.

4. Розглянути можливість виділення фінансування програм з місцевих бюджетів.

5. Забезпечити регулярну роботу Координаційних рад з протидії торгівлі людьми (не менш ніж щоквартальні зустрічі).

6. Організувати навчання соціальних фахівців ТГ, відповідальних осіб обласного і районного рівня на базі Харківського обласного центру соціальних служб, з залученням експертів громадських організацій.

7. Впорядкувати сайти ТГ щодо представлення на них теми попередження торгівлі людьми та зробити доступну й логічну навігацію.

8. Включити до планів та програм співпрацю з громадськими організаціями та визначити спільну роботу з ними, як один із пріоритетів місцевої влади. Залучати підтримку національних та міжнародних організацій в проведенні інформаційних кампаній і навчанні фахівців. Активно використовувати ресурси організацій – членів Всеукраїнської коаліції громадських організацій, які працюють в галузі протидії торгівлі людьми у Харківській області – Харківської організації «Жіноча громада», Обласної громадської організації «Твоє право» і ГО «Шлях до життя» у проведенні ефективних інформаційних кампаній.

Важливо! Розглядати проблематику торгівлі людьми необхідно як складову загальної задачі щодо забезпечення БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ та економічного добробуту громади й регіону.

P.S. Публікацію підготовлено в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції «Здійснення громадського контролю за виконанням політики протидії торгівлі людьми в Полтавській, Кіровоградській, Харківській та Чернівецькій областях у 2021–2022 роках», за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Думки, висловлені у публікації, є думками авторів і не обов’язково відображають точку зору IOM Ukraine та USAID.